Gå til hovedindhold

Sammenhængende psykiatri

I Danmark er psykiatrien delt mellem behandlingspsykiatrien i regionerne og socialpsykiatrien i kommunerne. Det betyder, at der er mange, der har kontakt til og forløb i både region og kommuner.

30. maj 2024

Indhold

    I Danmark er psykiatrien delt mellem behandlingspsykiatrien i regionerne og socialpsykiatrien i kommunerne. Det betyder, at der er mange, der har kontakt til og forløb i både region og kommuner. For at sikre sammenhængen er det derfor vigtigt, at regioner og kommuner arbejder godt sammen for at skabe de bedst mulige tilbud og indsatser.

    Hvordan gør vi så det? 

    Et eksempel herpå kan du se i videoen nedenfor. Den fortæller om et fælles projekt om at bruge fælles sprog som værktøj til at få et bedre samarbejde. Projektet har deltagelse fra Sengeafsnit 55, Psykiatrisk Afdeling Aabenraa, Lokalpsykiatrien i Aabenraa og Boenhed i Stubbæk, som er en del af CSR. Projektet er en del af det nationale ledelsesprogram for sundhed:

    Se videoen her