Gå til hovedindhold

Samspillet med andre aktører er vigtigt

For at kunne give vores borgere den bedste løsning og herunder indsats er det vigtigt, at vi kan samarbejde på tværs.

Indhold

  Er du tilknyttet andre tilbud, samarbejder vi tæt med disse, hvis du har givet dit samtykke til det. 

  Vi har ofte tovholderrollen og informerer relevante parter samt indkalder til netværksmøder, når der er behov for det.  Det kan eksempelvis være:

  • Jobcentret
  • Lokalpsykiatrien
  • Rusmiddelbehandlingen
  • Sygehuse ved indlæggelse/behandling
  • Egen læge
  • Uddannelsesinstitutioner
  • Familieafdelingen
  • Pårørende/netværk