Gå til hovedindhold

Pårørenderådgiver

Er du pårørende eller på anden måde nærtstående til en person, der befinder sig i en større eller mindre psykisk krise, så kontakt CSR’s pårørenderådgiver, for at høre nærmere om mulighederne for støtte og vejledning.

Indhold

  Rådgivning kan foregå pr. telefon, på et neutralt sted, fx Bjerggadehuset, eller i den pårørendes hjem. Jeg har tavshedspligt og laver ikke referat af samtalerne. Det er gratis at få rådgivning.

  Lisbeth Rotwitt · mobil: 5124 1543 (telefontid mandag og onsdag kl. 15:00-17:00) mail: lro@aabenraa.dk

  Psykisk sårbarhed rammer stadig flere af os. I nogle tilfælde er der tale om kortvarige kriser, mens der i andre tilfælde er tale om psykiske vanskeligheder, der fører til en diagnose, som kræver behandling. Vi kan alle risikere at blive psykisk sårbare, men grænsen for hvornår den enkelte rammes, kender man desværre først, når den er overskredet. Psykisk sårbarhed hos én, man er tæt på, giver bekymringer, og det kan både være svært at vide, hvordan man hjælper den person, der er ramt og – ikke mindst – hvordan man passer på sig selv. At være tæt på en person kan både være, at man er pårørende, ven, nabo, kollega eller noget helt andet.

  Som nærtstående er man følelsesmæssigt påvirket af situationen – gør sig mange tanker og bekymringer. Man drænes også for energi, for det er hårdt at være vidne til psykisk sårbarhed og opleve den afmagt det er, når en nærtstående reagerer anderledes og uventet på velkendte ting, og man kun kan gøre ganske lidt for at hjælpe vedkommende. Derfor kan man også opleve svære og ”forbudte” følelser, som man har brug for at tale med et professionelt medmenneske om. Det kan være følelser som skyld, skam, vrede, frustration, irritabilitet, tristhed og – igen – afmagt. Og derfor er det også dig, der som pårørende eller på anden måde nærtstående, der sætter dagsordenen for, hvad hjælpen skal omhandle.

  Bedre Psykiatri afholder pårørende café.

  Pårørende caféen i Aabenraa, Reberbanen 3, 6200 Aabenraa.

  Caféen afholdes den sidste tirsdag i måneden kl 18:30 til 20:20  (Undtaget juli og december) der er ingen tilmelding.

  Som deltager i pårørende caféen pålægges man tavshedspligt. Jeg oplever, at der er god mulighed for at fortælle sin historie til møderne. Pårørende får meget ud af at dele erfaringer og historier med andre. De frivillige caféledere sørger for, at alt foregår i et roligt og trygt miljø, det er de rigtig gode til.  

  Jeg deltager også i café aftnerne. Det foregår sådan, at jeg er med til første del af mødet i fælles forum. Derefter går jeg ind i lokalet ved siden af, og giver individuel rådgivning til de der ønsker det.

  Følg Bedre Psykiatri på FB: Bedre psykiatri Aabenraa-Tønder

  Pædagogisk Vejledning

  Bjerggade 4 C, 1. sal 
  6200 Aabenraa
  Tlf. 7376 7976