Gå til hovedindhold

Kerneopgaven

Vores kerneopgave er Sundhed, Mestring og Fællesskabelse. Det betyder, at vi altid vil inddrage både borger og relevant netværk og herunder andre aktører for at kunne finde den bedste løsning.

Indhold

  Den fælles rehabiliterende tilgang

  Den fælles rehabiliterende tilgang er måden vi løser kerneopgaven på i praksis sammen med borgeren.

  Det handler om:

  • at pejle efter det, der skaber værdi for borgerne i det gode hverdagsliv
  • at skabe en særlig forandring hos den enkelte borger eller en gruppe af borgere – med borgeren som medskaber
  • at lade os udfordre på vores faglighed af borgerens oplevelse
  • at arbejde med fælles retningsgivende mål – indsatsmål – handleplaner – og løbende opfølgning med fokus på at styrke borgerens sundhed, mestrings- og funktionsevne, og fokus på at opnå og fastholde effekt af indsatsen
  • at samarbejde med borgeren, borgerens pårørende og omgivelser om at styrke borgerens sundhed, mestring og mulighed for at indgå i sociale fællesskaber
  • at samarbejde tværfagligt og på tværs af organisationen ud fra fælles tankesæt og gennem fælles habiliterende / rehabiliterende metoder