Gå til hovedindhold

Udsattekonsulent

Måske har du kendskab til et sårbart menneske, der lever isoleret og uden netværk, og som ikke modtager nogen form for hjælp.

Indhold

  Nogen hører man ikke meget til. De lever bag nedrullede gardiner og magter ikke kontakt med andre mennesker. Andre kan optræde højrøstede og larmende, måske til gene for de omkringboende. Måske har du ikke lyst til selv at blande dig, men er alligevel bekymret. I disse tilfælde kan du anonymt kontakte CSR’s udsattekonsulent Torben Ravn Jensen på mail: trj@aabenraa.dk  eller mobil: 2124 2885.

  Det kan f.eks. være, hvis du er pårørende, kollega, nabo eller bestrider en funktion som vicevært, udlejer, læge, kommunal sagsbehandler eller er ansat inden for politiet. Kommunen er underlagt tavshedspligt, så du kan derfor ikke forvente at modtage en tilbagemelding om, hvilke tiltag der eventuelt iværksættes.

  Inden for maks. 24 timer forsøges det at opnå kontakt til borgeren, og indsatsen er typisk en akut indledende foranstaltning, hvor borgerens situation bliver udredt, og der bliver iværksat den nødvendige hjælp og støtte.

  Servicelovens §99 er et opsøgende, indledende og forebyggende tilbud om støtte til den gruppe af borgere, der sædvanligvis ikke gør brug af, eller ikke kan gøre brug af kommunens tilbud. Det kan være borgere uden et støttende netværk, isolerede borgere, hjemløse/funktionelt hjemløse borgere, samt borgere med misbrug og/eller psykiske lidelser. Støtten er midlertidig og kan variere meget, bl.a. betinget af borgerens ønske om hjælp, og der fastsættes som udgangspunkt ikke en tidsmæssig ramme for, hvor lang tid borgeren kan modtage denne støtte.

  Servicelovens §99 giver borgere mulighed for at kunne henvende sig anonymt og helt uforpligtende, og støtten er et frivilligt tilbud, der ikke kræver forudgående visitation. Afhængigt af borgerens behov, ønsker og forudsætninger for at modtage et visiteret tilbud, kan der også ydes støtte til at formidle denne. I disse tilfælde vil det kræve, at kommunen får adgang til borgerens data.

  Pædagogisk Vejledning

  Bjerggade 4 C, 1. sal 
  6200 Aabenraa
  Tlf. 7376 7976