Gå til hovedindhold

Kontaktråd

Formålet med kontaktrådet i CSR er at styrke brugerindflydelsen og dialogen mellem Centeret og borgerne/pårørende samt andre interessenter.

Indhold

  Kontaktrådet skal høres i spørgsmål af generel karakter. Det kan eksempelvis være i forbindelse med nye tiltag – herunder udvikling af tilbud, metoder m.v.

  Rådet kan selv tage spørgsmål af mere generel karakter op til drøftelse og komme med forslag til initiativer – herunder om rådets samarbejde med dets interessenter.

  Kontaktrådet er ikke høringsorgan i forbindelse med evt. besparelser eller andre politiske beslutninger, som omhandler centeret. I disse tilfælde kan kontaktrådet rette henvendelse til Handicaprådet eller Ældrerådet, som er høringsberettiget.

  Rådet er sammensat af repræsentanter/ledere for alle afdelinger i CSR, Sundheds- og Psykiatrichefen samt repræsentanter for borgere, brugere, beboere, pårørende og medarbejdere. Endvidere er foreningerne SIND, Bedre Psykiatri og Lænken også repræsenteret.

  Formanden vælges blandt borgere, brugere, beboere eller blandt de pårørende.

  Der vælges suppleanter for pårørenderepræsentanter, hvis det er muligt.

  Kontaktrådet afholder tre møder årligt.

  Centerleder og formand sammensætter dagsorden for kontaktrådsmødet.

  Sekretær for centerleder skriver referat m.m. for kontaktrådet.

  Kontakt: Sekretær Annette Skau Boisen aboi@aabenraa.dk